นายประเสริฐ  จิตมุ่ง  นายอำเภอเกาะสมุย
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๕
ณ 
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย  ชั้น ๓
หมู่ที่ ๓  ตำบลอ่างทอง   อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประเสริฐ  จิตมุ่ง  นานยอำเภอเกาะสมุย
ประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ  ทั้ง ๗  ตำบล เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง
ศิริชัย  ภาพ /จริญญา รายงาน